Gümüş Kaplama Nasıl Yapılır?


 

Gümüş kaplama nedir, gümüş kaplama nasıl yapılır?

Gümüş kaplama genel olarak bir metali kızılkor’a kadar ısıttıktan sonra, bazen de soğuk iken döverek, bastırarak (basınç uygulayarak) şekil vermedir.

Bu işleme yöntemleri büyük ölçüde çeliklere uygulanır. Dökümün tersine metal işleme yöntemleri metalin içyapısında değişimlere neden olmaz. Bunun için dövme ve işleme ürünleri döküm ürünlerine oranla daha güçlü ve dayanıklıdır. En temel yöntem eski demircilerin uyguladığı yöntemdir. Demirci işleyeceği çelik parçasını açık ateşte Kızılkor’a kadar ısıttıktan sonra örs üzerine alır, çekiçle döverek biçim verir.

Günümüzde ise metaller bir kalıbın iki parçası arasında sıkıştırılarak kalıba sokulur ve istenen biçim verilir. Bu işleme yöntemleri birkaç çeşittir. Şahmerdanla dövme yönteminde işlenecek parça iki parçalı kalıbın birinci parçası üzerine getirilir. Kalıbın ikinci parçası yukarıda duran ağır bir şahmerdanın altına monte edilmiştir. Şahmerdan düşürülür; iki kalıp parçası arasında sıkışan metal kalıbın biçimini alır. İkinci yöntem basınçla dövme adını alır. İşlenecek parça iki kalıp parçası arasına konduktan sonra iki yandan basınçla sıkıştırılır. Bir başka yöntem vurma ile dövmedir. Metal parçası yatay olarak gidip gelen iki kalıp parçası arasına konur. Bunlar parçaya iki yandan vurarak biçim verirler. Gümüş metali türlü bileşikler elde etmede, metal olarak süs eşyası vazo ve benzeri değerli eşya yapımında metal eşyayı kaplamada, türlü alaşım ve dişçilikte malgamaların üretiminde kullanılır.

 

Devam
Döviz Kuru Değiştir